HUOLELLINEN ASENNUSTYÖ TÄRKEÄÄ

 

Sähköurakointi vaatii suurta huolellisuutta ja periaatteessa oikeinkin tehty asennus voi koitua turmioksi

pelkästään siksi, että kiinnitys on tehty heikosti.

 

Kuvassa viisi vuotta vanhan talon sähkökeskuksessa ollut virtakisko, jonka kiinnitys oli tehty huonosti. Tästä

aiheutui oikosulkutilanne ja erittäin merkittävä paloriski. Onneksi vaurio kiinteistölle oli melko pieni, koska

oikosulku havaittiin nopeasti, mutta asunnossa tapahtui oikosulun yhteydessä merkittävä laiterikko.

  

Ajankohtaiset uutiset...